Munchmuseet, MM N 1620

MM N 1620, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Andrea Munch-Ellingsen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1620 bl. 1r

    Du må nu kjære Andrea
spare mig for flere foretningsbreve


    Jeg under Jer godt den hytten – men jeg
må fortælle { … }hva dengang passeret i Palmehaven
på Grand
. Jeg havde indtryk af at I havde det vanskeli
med penger og spurte da jeg traf Mogens i Palmehaven
spurte jeg ham hvordan det egentlig var med Jer

    Han skreg da høit så hele Palmehaven hørte det –
at I havde så trangt at I h ikke eiet de stole  …  I
sad på – og det Det var den rene elendighed – Så sa jeg  … 
udbredet en af hans venner sig om min kolosale rigdom
– Det var    ikke meget fint af Mogens – og jeg kan ikke for{ … }dra ham

    Jeg har tusind gange vigtig

    Jeg må overhovedet m for fremtiden holde den absolutte
ro h og især for foretninger der angriber hode og øie – for ikke at få det igjen

Jeg fik sygdommen ifjor da man forstyrret mig formeget
Bede
Johanne Meidel
forklare Andrea
det hele

 

Munchmuseet N 1620 bl. 1v

    Jeg sender indl{ … }agde erklæring – annet kan jeg ikke sige i
denne sag

    Jeg må desværre be Dig om
    Som jeg har oftere sagt Dig har jeg vært alvorli syk
    Jeg er nødt til at si Dig at jeg for at
gjenvinde min arbeidskraft, og helse og
syn må iagtage den største ro – og at  … 
foretninger er det værste for mit hode og øie –

    Jeg vilde jo gjerne hjælpe Dig kjære Andrea nu mi sundhed
og helse er nu vigtigere enn pengesorger –
 …  Jeg håber enn at kunne hjælpe Dig
ennu med noen hundrede kroner til Du skal –
{ … }Det afhænger af at jeg blir arbeidsdyktig og kan
tjene penger – Det har de sene år vært lite salg
– Det er jo klart at forstå – { … }Fatigdom er her i Norge og i utlanne