Munchmuseet, MM N 1616

MM N 1616, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1616 bl. 1r
    
    Kjære Laura!


    Frøken Vaage har ikke
længer dette Pe{ … }nsionat –
Jeg har funnet et
annet Sted som jeg haaber
vil kunne passe –

    Vi skal ihvertfald se på
det og jeg kommer igjen
til Byen om et Par Dage
– Skal da opsøge Dig

    
    Hilsen  Din E Munch