Munchmuseet, MM N 1553

MM N 1553, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1553 bl. 1r

    Det er umuligt at ha med
Andrea at gjøre da hendes ord ikke
er at stole på –

    Andrea skrev til mig at dr. Holmboe
havde sagt at guttene måtte bo på
Lillehammar for luftens skyld – Jeg spurte
Dr. Holmboe herom. Han lo og sa
«Dette har jeg  …  aldeles ikke sagt – Hun
spurte mig om det var bra for gutterne
at være der sa jeg naturligvis ja men
sa intet om at de måtte bo der»

    Det er jo noe alle vet at Lillehammar
har et ypperligt klima men derfor kan
jo ikke alle bo der. Ja slig ved hun
at sno sig {–}og alle syns hun har
ret –

    De doctorer der har behandlet
gutternes brystsygdomme – Dr. { … }Skram

 

Munchmuseet N 1553 bl. 1v

på sanatoriet i Trondhjem var ren rent
forskrækket over And at Andrea hadde tat
hele familien nedover – Han sa at gutterne
kunde udmærket godt være deroppe og vilde
skrive en attest herpå –

    De To Røntgeninstituttes læge i Kabelvaag
sa det samme – Dags ene søn der
har havt { … }tuberkulose har en plads
i Tromsø på et kontor –

    – Jeg har ikke villet blande mig
op i dette da jeg ellers får ansvar
for gutterne hvis De skulde bli syge
men Andrea burde vide hva Dr Holmboe
virkelig har sagt –

    Da den ældste kom til Eidsvold
veiet han 78 kilo og bestyreren sa at
de begge var robuste søgutter