Munchmuseet, MM N 1361

MM N 1361, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1361 bl. 1r
    Kjære Inger!  Det blev en
nokså langvarig forkjølelse –
men jeg begynner nu at gå ut

    – Tak for de tilsendte fot{ … }ografier
{ … }Kommer ut når jeg er så
bra – Håber alt står godt til

    
    Mange hilsener til begge
    Din Edvard Munch