Munchmuseet, MM N 1355

MM N 1355, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1355 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Jeg havde tænkt at se
ud i disse dage så jeg kanske kommer
samtidig med brevkortet – Jeg har
atter havt en 14 dages forkjølelse; det
er nu vor idelige plage –

    Jeg sender med posten 1000 kr
til Eder – det kan være til hjælp til
den høie husleie    Jeg håber I begge
har det bra – Det ser ikke ut til
en riktig s{ … }ommer iår heller – ustadi
veir – og { … }ofte lummert –

    
    Mange hls hilsener til Dig og tante
    Din hengivne Edvard Munch