Munchmuseet, MM N 1343

MM N 1343, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1343 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1343 bl. 1v
    
    Kjære I.
 Du har nok
havt godt af opholdet
hos Helene om end Hvidsten
er et trækhul og Der er så
mange bedre steder ved Oslo-
fjorden – Som Aasgaardstrand –
Nu Du vil selv bedst forstå
hva Du har godt af –

    I Juli er omegnen af
Oslo noe af det fredeligste
og vakreste opholdssteder om
sommeren – Ret Kursted

    
    Din heng. E Munch

    
    Frk Inger Munch
    Munkeengsveien 8
    Smestad st
    Vestre Aker