Munchmuseet, MM N 1325

MM N 1325, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1325 bl. 1r
    
    Kjære Inger


    Tak for brevet    Jeg håber
Du som jeg kommer Dig i
det deilige veir –

    Jeg reparerer huset og spenner
op det svære lærred i mi{ … }t
friluftsatelier –

    Jeg blir nu et par dage på
Ekely hvortil Du kan fortælle mig
sende brev –

    Jeg tog et litet bad men
det var et iskaldt og jeg skal

 

Munchmuseet N 1325 bl. 1v

vente til vannet blir varmere
    Senere tar jeg en liten trip
til opover lannet forat se om det
var et heldigt sted for et litet
ophold

    Mange hilsener til Dig og Helene
    Din hengivne

    Edvard Munch


    Jeg vil nødig undvære Ramme
det deilige veir  …  så jeg reiser strax
tilbage