Munchmuseet, MM N 1309

MM N 1309, Munchmuseet. Datert 3.1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1309 bl. 1r
    
    Kjære Inger!
 Jeg fik i forgårs et
brev fra Nørregaard – Han fortalte
at han havde et ondartet tilfælde
i tarmen og at han mente det
ikk kunde bli slutten om en tid

    Jeg ringte til fru Nørregaard og
hun sa at han havde det
ellers nokså bra og at at han nok kunde
leve et år. – Men det kan jo osså
gå fort – Du kunde sende ham

 

Munchmuseet N 1309 bl. 1v

    blomst. Du kunde jo kjøbe en
hos Eitzen og la det mig få
regningen – Men den må være
fra Dig – Jeg har hørt at Alfild Munch
skulde være død – Hvis det er så så
bestil en krans for mig hos
Eitzen og send regningen til mig –

    Nørregaard ‹h›ar været vor
tro ven – Det blev lidt annerledes med
den nye konen

    
    Mange hilsener  Din heng E Munch