Munchmuseet, MM N 1245

MM N 1245, Munchmuseet. Datert 31.7.1942. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1245 bl. 1r

    31-7-42


    Kjære Inger


    Jeg har havt mange vanskeligheter
med folkene mine i dette år – Nu
har det osså vært ugreie med
min hushjælp – De vet at de nu
er eftersøgte og kan tjene godt. –
{ … }Hun vilde reise { … }men jeg har
ordnet det ved at lægge lønnen på
Hun får nu 150 kr måneden – Ja
det er vældige summer jeg nu betaler
forat ha den nødvendige hjælp herude
Det er inflation med hensyn til
arbeidshjælp  …  og når det gjælder
at skaffe sig luxussager og
matvarer utenom rationeringen – Men
ikke når det gjælder de almindelige
nødvendighedssager, der er rationerte.
Ja så brændsel – er dyr.

 

Munchmuseet N 1245 bl. 1v

    Nu går det noget roligere for sig
til { … }jeg får høststrien – { … }Vi har jo
nu endelig fåt endel grøntsager
og frugt kommer lidt efter lidt –

    Men blomkål har vi ikke –
    Jeg skal nu tænke over dette med
gravene og annet som jeg har måttet
lægge tilside –

    Jeg kan vel nu snart sende Dig
lidt frugt –

    Det er godt at ha lidt grøntsager
herute for fisk er nu næsten ikke at
opdrive –  …  Frøken Berg er nok heller
ikke fiske expert da hun er fra
lannet – og fisk må være helt frisk

    Jeg hørte { … }af arkitekt Bull {at}som
bor nær Majorstuveien at han let fik
tag i fisk og meget af vore sjeldne fiske
sorter – Du behøver ikke at ha
sorger med hensyn til slægten
nordpå. Det skal flomme af penger