Munchmuseet, MM N 1202

MM N 1202, Munchmuseet. Datert 6.11.1936. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1202 bl. 1r
    Skøien 6{-}/11 36


    Kjære Inger.


    Tak for brevet – Det er kjedeligt
med det pinsomme øietilfælde og
vi får håbe det endeligt gir sig

    Andreas gutter blir på Ringvold
til de blir helt friske – De blir
der vel til  …  vårkanten – De kan
ikke ha det bedre end på dette
helt moderne og førsteklasses kursted
der ligger høit og storartet vakkert
Det er som Holmenkollen. Det er nær
Trondhjem –

    A{ … }ndrea vil jo ‹partout› ha
guttene {–}inpå mig hva aldrig
vil kunnde skje hvis jeg skal
kunne klare mit arbeide {–}og fortjene

 

Munchmuseet N 1202 bl. 1v

noget – Der er os nok af rekonvalesents
hjem over hele Norge og om
sommeren eller våren kan det være
lisså bra ‹reiser› nordover –

    Om sommeren ialfald er Lofoten
lisså bra som som Aasgaardstrand
og vi var gla nok ved at være
der – På Salten er der osså om
sommeren høie steder at bo på og
så er de nær forældrene –

    Sig Bland Dig ikke op i
dette – Du vet de vil prøve sig
frem med Dig – Sig at doctoren
må bestemme det – Jeg skal
snakke med doktoren på Ringvold.

    
    Mange hilsener og god bedring

    Din hengivne

    Edvard Munch

    P.S. Der skrives såmeget tøv
i avisen og dette hefter Andrea sig ved
– Det stod noget om m{ … }asse salg i
London – Jeg har intet tilbud om salg ennu fåt