Munchmuseet, MM N 1195

MM N 1195, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1195 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Jeg håber Du er bedre i benet – Har
Du prøvet furunålsbad?

    Du kan godt vente lidt med
livrenten – Det er bedst grundigt at
overveie slige pengeanbringelser – At Du
tog livrenten som Du har var bare
udmærket –

    Jeg har opholdt mig noen dage i
Aasgaardstrand og har havt det fredeligt
og godt – Den lille stuen min er så
hyggelig – Jeg bor nu dels her dels
på Ramme dels på Ekely – Så kan
man ikke så let forstyrre mig

    Fru Nørregård er helt elendig af
gigt ligedan fru Tillier moren.

    Hun kan næppe gå
    Nu { … }fik min ven arkitekt Bull

 

Munchmuseet N 1195 bl. 1v

osså et alvorligt tilfælde Galdesten –
Nu er næsten alle mine venner døde
eller syge – Jeg er mærkeli nok nokså
kjæk. Den svære forkjølelse som jeg
fik ifjor sommer har nu git sig

    Du kan godt fortælle overalt at
bor på Ramme og ikke har fast sted
på Ekely.


    
    Mange hilsener

    D{eres}in {E}hengivne
    Edvard Munch