Munchmuseet, MM N 1187

MM N 1187, Munchmuseet. Datert 9.10.1935. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1187 bl. 1r

    
Hv
Aasgaardstrand
9-10-35    Kjære Inger


    Det er et triveligt hotel Du har.
I længden vil det jo ikke gå aligevel
Det var jo bra i mange måder
hos fru Seeberg og Du har jo boet
der længe – Men der vil kunne
findes en leilighed med lysere og
hyggeligere værelser – Du vil kunne få
en leilighet på 2 værelser, pikekammer
og kjøkken billigere end hos fru Seeberg.

    Det kan hænde at det ikke var ikke
så galt at bo i omegnen af
Oslo. Således omkring St. Hanshaugen,
Stabeck eller Holtet – Det måtte
være som den hyggelige leiligheten
som jeg har i Aasgaardstrand – Der bor

 

Munchmuseet N 1187 bl. 1v

folkene sidef sideværelserne og vi har
fælles Entree – Der vil jeg osså kunne
få lidt hjælp –

    Hushjælp vil nok kunne finnes
selvom den Du havde har ikke
altid kan være disponibel

    
    Mange hilsener

    Din hengivne Edvard Munch