Munchmuseet, MM N 1171

MM N 1171, Munchmuseet. Datert 18.11.1912. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1171 bl. 1r
    
    Kjære Inger!


    Jeg har kjøbt en liden
Diamantring til 48 Kr til
Andrea – {j}Jeg reiser nu
til Göteborg så {og}jeg kommer
først igjen om 8 Dage så
Jeg vilde bede Dig opgive
Andrea’s adresse til
Juveler Andersen Kongensgd – eller Kirkegaden hvor den
ligger betalt – Andersen
vil så sende den –

    Jeg tror hun vil blive
fornøiet med den    Den
kan osså byttes –

    Jeg sender hende sa
til Jul { … }mer {til N}Mynt
til Nytte.

    
    Hilsen Din Edv Munch

 

Munchmuseet N 1171 bl. 1v

    
Frøken Inger Munch
    Nordstrand