Munchmuseet, MM N 1141

MM N 1141, Munchmuseet. Datert 23.10.1931. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1141 bl. 1r

    

 

Munchmuseet N 1141 bl. 1v
    
    Kjære Inger


    Har havt en hyggeli
tur til gamle tomter –

    Det vilde være morsomt
for Dig med en veninde
at ta en tur hit når
været er rikti godt –
Reiser tilbake snart

    
    Din      E M

    
    Frøken Inger Munch
    Munkeengsveien 8
    Smestad station
    Vestre Aker
    pr Oslo