Munchmuseet, MM N 1066

MM N 1066, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1066 bl. 1r
    
    Kjære tante


    Jeg har ennu bronchit
og det er ikke sikkert jeg
kan komme ut i morgen
på Din fødselsdag – Jeg er
forresten i god bedring –

    Jeg sender Dig mange
hjertelige lykønskninger til
Din fødselsdag

    
    Din hengivne
    Edvard Munch