Munchmuseet, MM N 920

MM N 920, Munchmuseet. Datert 16.3.1907. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 920 bl. 1v

    
    Fraulein Karen Bjølstad
    Aker Nordstrand
    Norwegen

 

Munchmuseet N 920 bl. 1r
    
    Kjære Tante


    Jeg havde netop
skrevet et langt
Brev – og mistet
det – Jeg får begynde
på igjen – Reiser snart
til Stockholm

    
    Din E M