Munchmuseet, MM N 876

MM N 876, Munchmuseet. Datert 3.9.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 876 bl. 1v

    
    Frøken Karen Bjølstad

    Nordstrand
    Kristiania

 

Munchmuseet N 876 bl. 1r
    
    Kjære Tante –
 Jeg er her velbeholden
efter Historierne – der lidt efter
lidt vel opklares i Aviserne –
Jeg blev overfaldt af en mig
hidentil ukjendt Mand og
Aviserne har selvfølgelig bragt
Sagen ud til min Mis{ … }fordel
tildels da –

    
    Hilsen  Din E Munch

    Jeg kommer snart ind