Munchmuseet, MM N 739

MM N 739, Munchmuseet. Datert 1889. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 739, s. 1

    
    Kjære tante


    Vi er nu kommet
nogenlunde i ro her
går hos Bonnat om
formiddagen; – det vil sige
fra 8 til 12. Kl. 8 spiser
vi br franskbrød og drikker
chokolade – går så hos
Bonnat spiser så
{F}frokost – { … }med et par
varme retter – så driver

 

Munchmuseet N 739, s. 2

vi på udstillingen eller
andetsteds og spiser så
middag {K}kl. 6½.

    Det er slet ikke dyrt
at leve her man
kan få en udmærket
middag for en krone
Cho en kop chokolade
og et par horn koster
bare 15 øre; – men det
er så store avstande
at man blir nødt til
enten at kjøre eller
at sætte sig ned på en
cafe så det går
aligevel med penger –

 

Munchmuseet N 739, s. 3

    Jeg har betalt { … }husleie
og betalt hos Bonnat
forskud for tre måneder
så jeg nu er blank

    Du må derfor sende
mig 200 fr. så snart
som muligt. Min
{Ad}adresse er
Hotel de la Condamine
Hotel de la Condamine

«Hotel de C{ … }hampagne
Rue de la Condamine 62»
Den fæle kritikken i
Aftenposten og andre krit
Kritikker må du osså
sende.

    Her er det deiligste veir
af Verden.

    
    Din hengivne E M  Hils alle
hjemme