Munchmuseet, MM N 714

MM N 714, Munchmuseet. Datert 1930–1932. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.
Filologisk kommentar: Blåkopi (se relaterte objekter). Ufullstendig.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 714 bl. 1r

    Den som herrerne så { … }består ({ … }foruten af
noen gamle billeder) af kopier af de frasolgte
Hverken selve frisen eller de enkelte billeder
regner jeg som færdige – Det er heller ikke mange
af mine malerier i det heletaget som jeg
regner som færdige – Heraf vil de forstå at
jeg naturligvis ikke kan sælge noen af disse
billeder – Jeg har i det heletaget brug for
mine billeder til mit arbeide som studier –

    Jeg nævner dette fordi man jo har
forlangt at jeg skulde skatte af mine billeder
og jeg har osså ‹i› flere år gjort det – Jeg har
vel været den eneste maler i hele verden
man har forlangt sligt af –

    At disse billeder tilhørende livsfrisen alligevel
har bragt gode penger til skattevesenet {–}frem-
lyser af følgende –

    Af {d}Disse billeder har været studier skitser
til Freia dekorationerne og b der betaltes med 80,000 kr
Af livsfrisen er solgt variationer til Oslo for 8000 kr
〃                                                Bergen 8000 kr
Kjøbenhavns galleri 〃                          10,000 kr

                                                            1931,000 kr
Det er betalt meget skat for disse penge