Munchmuseet, MM N 568

MM N 568, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.
Filologisk kommentar: Utkast til testamente.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 568 bl. 1r
Testamente

    Alle malerier tegninger skitser
og grafiske arbeider samt {s}lithografisk
stene træplater til træsnit samt
kobberplater til raderinger testamenterer
jeg til staten.


    Min søster får til sin død 6000 kr
om året – Min niece fru Ellingsen
får 50,000 kr.


    Samtlige familiebrev overlades min
søster –

    Jeg efterlader en del skrevne
arbeider behandlende  …  studier til en
roman samt noveller – Disse optegnelser
skal overlates { … }til { … }et par herrer

 

Munchmuseet N 568 bl. 1v

til at ta ut det er kunde være
af interesse –


    Da mine arbeider på en måte
hører sammen og der er der er et
grundmotiv der binder arve
den arvede legemlige og åndelige sygdom
(fra fars og mors side) altså e{t}n slags
gjengangere – så har jeg altid tænkt
mig at det kunde være rigtig  …  at
ha de samlet i et musæum –
osså nytti – Det kunde foruten  … 
kunstneriske virke ved sit indhold
til bl …  og til at «leve efter»
som det blev ‹ska› til ‹opgave› i
bohem Hans Jægers bohemtid