Munchmuseet, MM N 553

MM N 553, Munchmuseet. Datert 1896–1897. Brevutkast til Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 553, s. 1

    { … }Efter Deres sidste
Brev ser jeg at
altså De ikke skylder
mig noget –

    Dette var { … }dog som
De vel forstår ikke
Hovedspørsmålet –

    Jeg har følt det
nødvendig at udtale
mig til Dem – det angår
da jeg har båret på
dette længe –

 

Munchmuseet N 553, s. 2

    De vil gjerne have fuld Grei
Besked: og det må jeg altså
si –

    Han
    De har selv beregnet omkost-
ningerne { … }for den Forsendelse
af Billeder De selv har
bedet om – til { … }80 kr.

    Hva tror {d}De det kostet
mig i Paris – Forventningen
om den store Bestilling og
derefter Forventningen om
de 400 som jeg altså ikke
fik tilsendt til Paris?

 

Munchmuseet N 553, s. 3

    Det er nu bedre at jeg
har sagt Dem disse
Ting åbent og ærligt –
De kom jo selv ærligt
og tilbød Dem {Din}Deres
Hjælp uden min
Opfordring –

    Jeg har været nødt
til at udtale mig til
{ … }Dem desangående {og}da det
er bedre end at brænde
inde med det – og jeg
håber De respecteret det
Det var for mig et

 

Munchmuseet N 553, s. 4

Principspørsmål –
    Thi det er ikke let at
være Maler i Norge

    Det var et Principspørs-
mål og det var også et
annet Spørsmål – Jeg
vilde gjerne have
Konstateret at de Penge
jeg fik ude hos Dem
året efter var mig
tilkommende og ikke en
Gave –

    Det hele Forhold
var så uklart {j}at
jeg havde en
absolut  …