Munchmuseet, MM N 549

MM N 549, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Johannes Roede.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 549 bl. 1r

    
    Hr overretssagfører Jos. Roede


    Jeg skulde aldrig betalt
min skat for eiendommen
med 60,000 kr. næppe det – Jeg
er sikker på eieren før mig
ikke har skattet for mer 30,000 kr
eller høiest 35,000 kr

    At Jeg har skattet efter
tomteværdien. Det gjør ingen
heromkring – H Skulde jeg sælge
eiendommen med vilde jeg
muligt blot få 60 65,000 kr
for den – Den er ikke til at sælge
tomten

 

Munchmuseet N 549 bl. 1v

    At true med at jeg skal
skatte af malerierne er uhørt –

    Det er bare noget der kunde
forlanges så høit mot nord –
{ … }Jeg forstår ikke at man vil
gjøre kje af arbeidet hva jeg
er blit. Raadhusdekorationerne
nægter jeg plent at male og
og jeg maler blot små skitser

    Man vil at jeg skal betale
både eiendomsskat og salgsskat
for mine billeder – Uhørt!

    Hvis man eier en dyr gjenstand
kan man betale skat for den
men ikke salg ved skat ved
salg – Ja jeg nævner dette men
vil forøvrigt ha fred – Jeg begynner
nu at få balance igjen –