Munchmuseet, MM N 463

MM N 463, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 463, s. 1

    CC. Wang

    Så langt tilbage jeg husker
var han over 70 år –
liden og tør og indskrumpet
men altid

    Han bode en tid hos os
gjorde da kur til min tante
{ … }bød hende ofte ind på kaffe
– han var en mester i at
koge kaffe på en spiritusmaskin

    Det var  … altid hygge med
h{ … }am – Når han stod i døren
og rynkende brynet og rystende
på hode meldte os at
Kaptain Brun koger venter
blev vi altid fornøiet    vi
vidste vi vilde få e{t}n koselig
{t0}kaffetime – Han trakterte
imellem på kaffe vin punch
menpunch men den måtte
 …  spedes lidt op med cognac
 …   …   …   … 

 

Munchmuseet N 463, s. 2

far fandt kunde ikke at forstå denne
opspedning af cognac var
i over
kunde være aldeles
overenstemmende med hans
kristendom –

    Kjære fætter sa han når
han kom ind derpå – det
det s{ … }tår står i {b}Bibelen at
man { … }alt

    og man har exemplene
Nu ja    min far kunde ikke
si så meget mod det –

    { … }Han vilde altid { … }gjerne være
frisk gjorde et spark i gulvet
og tog tagende kalotten af hode
da blev vi lidt rædde { … }ham
så fæl ud uden et hår
på hodet. –

    Det kunde ikke benægtes
han hadde en kone ‹voxne›
voxne børn – Hun var

 

Munchmuseet N 463, s. 3

herre og svang tøflen med
en vis kraft. – Når h{a}un
fik høre om hans kurmageri
var hun vred – og ha skammet
ham ud og suste ham med
bib{l}elsprog om ørerne –

    – { … }Hun var lang og spidsnæset
og simpel i tonefaldet – hadde
været tjenestepige –

    Han drev med perpetum
mobile – lysbilleder – og
ha kemiskiske greier – Engang
hadde han fundet på noget
epokegjørende – Han kom
meget vigtig høitidelig op til
min far og forklarede ham
opdagelsen. – { … }Han hadde fundet
på en ny måde at fabrikere sukker
på – af gulerødder – Men
 …  viste sig at bare arb arbeidet fabrikationen
 …  dyrere end si at sk sukker
 … ikken – ja men det

 

Munchmuseet N 463, s. 4

dog sukker sa han trium meget
stolt smag ‹selv› – alt { … }dette
foragtet k hans prak{ … }tiske kone
dybt – og blid blev hun ik
da hun ene dag gik op
{Han  … }på loftet forat se hvad
manden foretog sig der hver
eftermiddag til bestemt tid –

    Hun fand Wang hadde lavet
sig en stor kikkert – han
påstod han studerte astronomi
– men hans konen opdagede
{ … }at det var nogle nøgne
fruntimmer han
de badende
damer i badehuset han iagtog med spændt
opmærksomhed – det passer
sig ikke for en alvorlig mand
sa hun –

    Wang var engang oppe hos os
på en visit – der var ‹de› nogle
{b}olietryk med { … }nøgne figurer på
væ{k}ggen – Værten var ude et
øieblik – da han kom ind { … }igen
var alle billeder vændte – Man
må ikke friste gamle adam
 …  gamle {a}Adam er i kjødet