Munchmuseet, MM N 461

MM N 461, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.
Filologisk kommentar: Huskelapp.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 461 bl. 1r

Fjærkræ
børsen

    
Antvord
Tandlæge
Stubberud
Weffring

    Munthe
Kaas

Bad

    Vexle Penger
    { … }Brun Kystbillede
Fra Bergen til
{Kragerø}Skrubben
Schou billedet til Mohr

    Bjølstad
    ‹Amm› …