Munchmuseet, MM N 446

MM N 446, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 446 bl. 1r

Kan Rynnings og
Forkjølelsesmixtur taes
 …  efter hinanden
 • Tiedemand
 • Gjødsel Karlsbadersalt
 • Hostesaft Rynnings  …  hostedraaber
 • Forkjølelsesmixtur
 • Pot Poteter til Inger
 • Inger Æbler –
 • Poteter –
 • Inger æbler og poteter
 • afhente karlsbadersalt
 • Odd Nyquist
 • Odd Hølaas
 • Tiedemand kl. 11 = Mærk
 • Karlsbadersalt

    Jordstyre om åkerarealet
og om ansøkning om kålrot
og { … }Thimothy og Kløver.

    Spørsmål om at få ½ sæk
til engsåning