Munchmuseet, MM N 403

MM N 403, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 403 bl. 1r

    Det er ikke så godt at forklare sig i telefon
når man {s}tar afrivning i et koldt rum –

    Det jeg vilde si var som følgende
    Jeg  …  udførte for Dr Linde den såkaldte Lindefris
en af liten variation af dele af livsfrisen – Den blev
ikke benyttet – og jeg har der Videre variation af
samme med { … }strandlinie og skov som ledde motiv
blev udført til Reinhardt‹vojeren› me{ … }n blev
senere solgt og hang en tid og blev {en}halvdelen
hang noen år og blev tilvirket i Chat Noir –

    Så fik jeg Auladekorationen Kommentar – Det vil sig si
jeg fik { … }den nok ikke – det var nok med megen
modstand de tog den – og jeg indlod mig osså med
man
først efter mange betænkeligheter på
at sende ind konkuranceskitse –

    Under mit arbeide voxet min interesse
for det og jeg følte ingen træthed { … }efter
det femårs arbeide med mange studier og
s …  flere studier udført i samme format
som de endelige billeder.

    Jeg følte ly tværtimod min lyst og kraft
{ … }voxe under arbeidet –

    Da Jeg havde gjerne fortsat med det hvis
det ikke havde været den grund at jeg
simpelthen ikke havde raad til at
fortsætte længer –  …  Jeg risikerte nemlig alle
mine penger og risikerte at alle mine
arbeider skulde blive henslængt ubenyttede

    Jeg fik nemlig ikke en øre udbetalt under
arbeidet – Jeg vidste  …  fik nemlig først da
billederne var ophængte efter 5 års arbeide
vide at de var antatte

 

Munchmuseet N 403 bl. 1v

Da jeg følte jeg under arbeidet havde gjort
mange erfaringer og mente at jeg under
bedre forhold vilde kunnet udføre
bedre dekorationer i de{nn}tte st{ … }ore Format ‹hvilken›
jeg fandt passet for mig – følte jeg det
som
et savn efter en lignende stor
opgave – Nu er det { … }naturligvis ikke
så ligetil og skaffe tilveie slige store
flader – og det er vist og sandt der er ikke
mange malere i Europa der har  …  havt
en så ærefuld opgave som Aulaen Kommentar.

    Nu er det da Raadhuset hvor der
er sto mange og store rum og hvor
{ … }arkitekterne vil ser det ud for vil
overlade mig passende murflader. Jeg vilde
nok
Det er nok gået mange år {og}nu
Jeg vilde nok kunne udføre det – { … }både
i olie og fresco (hvilket sandsynligvis
ligger meget godt for mig når undtages
at jeg vilde savne ikke at kunde bruke
alle mine farver) Men jeg kan ialfald
ikke nu svare på om jeg vil
ta imot en størr opgave nu –

    Det er forståligt at arkitekterne snart
må gjøre sine forberedelser og indrette sig
– Det er da ikke annet at gjøre end
at man må bestemme sig for
hvor lang betænkningstid man kan give
mig og så får jeg gi et bestemt svar

    Da det viste sig ‹mig›
    Det var forat udløse min trang til at fortsætte det
store format og Aulaen Kommentar og forat mulig få en og videre studere de
vægmaleriet var det jeg  …  kjøbte eiendommen Ekely og bygget disse skur der vist har været
til forargelse i vide krese – og vist betragtet på t …  som
abnormt – især naturligvis
fra den
nærmeste omegnens
beboere og
myndig
heter

Og denne misstemning har jeg nokså stærkt fåt føle
hindrede mig i mit arbeide