Munchmuseet, MM N 384

MM N 384, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 384 bl. 1r

som jeg fast må holde er ikke
af dårlig vilie ligeoverfor hende eller
hendes familie men at jeg er tvungen
d{ … }ertil forat forhindre at jeg og mi{ … }t
livsværk skal ødelægges –

    Jeg kan intet mer ta p‹å› mig.
    Min niece er ingen f ensom
forladt kvinne – Hun har mor
og far der, om end mulig ubemidlet, dog
en foretningsmand med forbindelser –

    Hun har onkel …  der er velstående
og Ellingsen har velstående slægt i
nærheden – Min niece kjenner alle
disse nøie mens jeg i virkeligheten
ingen kjenskab har til hende { … }eller
familie –

    Alle disse nære slægtninge må
osså kunne yde dåd ihvertfald råd