Munchmuseet, MM N 383

MM N 383, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 383 bl. 1r
    2)

    Der må konfereres slægten imellem
så vi vet hva hun får og hvordan
vi på beste måte kan ordne det for hende

    Det er osså nødvendigt at at De får
vite min mening om de forskjellige
arangement med hensyn til sit levesætet levesæt for sig
{ … }og familien – Jeg har er aldeles ikke
enig med disse ordninger

    Således forstår jeg ikke at gutterne skulde
sættes på skole i Eidsvold når sko førsteklass Kommentares
skoler og gymnasier fins nær Sigerfjord

    Heller ikke forstår jeg at hun helt
forlater sit hjem og slår sig ned på
Lillehammar – \med hele familien uten mannen/

    Jeg forstår heller ikke at gutterne der
jo var rene sjøgutter da de kom til
Eidsvold skuld skal i årevis presses til
art{ … }ium når de ikke er noen læsegutter
og der er slig pengenød

    Jeg mener noget praktisk var bedre
Jeg vil ikke blande mig heri – Jeg
kjenner litet til Andrea, gutterne eller
forholdene deroppe – De som har kjent familien
fra hun var liten og er doctor må ha en
me{ … }ning herom