Munchmuseet, MM N 347

MM N 347, Munchmuseet. Datert 1930–1932. Brevutkast til Akers Ligningsvæsen, Akers Ligningsråd, Akers ligningskontor.
Filologisk kommentar: Blåkopi (se relaterte objekter). Ufullstendig.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 347 bl. 1r

    Hr Frøen spurgte mig om ikke der var
store værdier all i alle disse grafiske blade
der lå i hauger i annen etage –

    Han vil kunne overalt få vide at det
er ikke mængden af blade der betinger
værdien – Det var ingen sag om man
slig kunde trykke banknoter –

    Det ansees for meget når man som
Zorn trykker i 200 expl – Men han havde
marked i Amerika og England –
Mange trykker bare oplag i 10 –

    De af mine gravurer der har været
efterspurte er de ældre arbeider – Disse der
er trykt i op til 200 expl – sælger jeg ikke
mer af – og de bør heller ikke selges mer
af hvis jeg ikke vil skade de der har
kjøbt gravurerne dyrt – De senere af mine
gravurer efterspørges litet og og jeg byr dem
ikke frem – Dem vil jeg sandsynligvis blot
sælge i et ganske litet antal – Blot de grafiske
blade kan ha noen værdi når de af mig signeres
og bestemmes til salg – Fortiden er der omtrent
udelukket noget salg af betydning –