Munchmuseet, MM N 343

MM N 343, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 343 bl. 1r

    Jeg var Søndag den 19de December sa sammen
med Rolf Stenersen forat se på Vinderen gamle
gård – Det var tale om at Rolf Stenersens maleri­
samling skulde skaffes bol lokale på eiendommen
Der var osså tale om muligheden af at et
 …  mussæum for mine billeder skulde få et
lokale der – Jeg traf der arkitekt Slåtto og
eieren på Vinderen. Jeg udtalte min beundring
for de gamle huse og haven med udsigten –
men udtalte intet om at her kun kunde
være stedet for disse mussæer –

    Jeg bare undersøgte lidt forholdene men
fik ikke ordentlig rede på hvor langt
stedet lå fra byen –

    Jeg reiste derop dagen efter { … }og fandt
da at s det vilde være for langt fra
byen for det mussæum af mine egne billeder
der var på tale – Dette anliggende { … }har
jeg blot omtalt i svævende udtryk og der

 

Munchmuseet N 343 bl. 1v

er ingen a bestemmelse af mig
tat herom –