Munchmuseet, MM N 323

MM N 323, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 323 bl. 1r

    Intet svar er osså et svar – Hoved-
sagen var jo at dette blev sagt –

    I mine erindringer blir alt klarlagt
    Selvfølgeli af alle forfølgelser var
den i 1905 den der angreb mig
mest – Det er let for skidtfolk at
ødelægge en mand i en slig tid –
Om lidt sent er jo mit forhold
oplagt og klart – Det er { … }ikke så oplagt
for dem der har været impliceret i
den – Den må ha været organiseret –

    Det blev ikke så vanskelig for mig
lidt efter lidt at få tag i de forskjellige
traade – På samlaget har det
vel sit hovedarnested – { … }Som tidligere
har personlig hævn spillet en rolle

    – Hvordan man optraadte mot
mig i 1905 var det værste

    Om enkelte de der ikke kjendte mig