Munchmuseet, MM N 273

MM N 273, Munchmuseet. Datert 1940–1943. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 273 bl. 1r

    { … }Den første ‹eier› Petersen lod sin granhæk
som altid bruges sette på sin eiendom –
circa 30 centimeter bag det oprindelige primitive
skille der var pæler som med jerntråd imellem –

    De{nn}tte Disse pæler vil man se langs hele
eiendommen – Kopperud vilde få det til at hækken
var fælles eiendom så han altså skulle ha raadighet
over den og jeg overlod sagen til advokat Heyerdahl
der undersøgte sagen og målte den eiendommen op
Det blev fastslåt at jeg hav Kopperud havde uret
Nu vet jeg ikke om Kobberud i skjødet til Dem
og Markussen har m opretholdt sin gamle
påstand men det nytter ikke da tilstrækkelig
mærker står igjen