Munchmuseet, MM N 264

MM N 264, Munchmuseet. Datert 1924–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 264 bl. 1r

    25,000 kroner i pantegjæld – der
påføres mig som formue

    Det er mig komplet umuli
at muli at forstå Ligningsvæsenets
mening med dette – Jeg ved i hvertfald
ikke af at stå i nogetsomhelst forhold
til pante nogensomhelst pantegjæld
– Der opføres