Munchmuseet, MM N 234

MM N 234, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 234, s. 1

    Det var intresant at få se
Kunst og Kultur med de to
portrætter {–}om 1905 – Genial
måte at bestemme tiden for
et billedes fuldførelse –

    Det ene er malt hos Dr Linde
i Lübeck da jeg reiste fra hospital
i Norge forat male hans børn
Det annet er malt i 19{0}15 efter
fuldførelsen og forkastelsen af
Aula billederne –

    Det var intresant da jeg netop
holdt på med at kartlægge
for min dagbok tidsrummet
1902 til klinikken i Kjøbenhavn 1908

 

Munchmuseet N 234, s. 2

    Jeg havde da bare fiender i
Norge mens tyskerne arbeidet
for mig –

    Fra disse år har skumlerne
havt nok at ta af osså
om 1905En fik j Den værste
Karsten fik jo sin bekomst
allerede den gang

    Net{ … }op i disse dage har jeg
tat flere av skumlerne ved
vingebenet ved et lynsnart
angreb –