Munchmuseet, MM N 212

MM N 212, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Rudolf Broby-Johansen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 212 bl. 1r

    Jeg takker Dem for tilsendelsen
af Samleren – Jeg skal si det
strax deres artikel har glædet
mig og intereseret mig meget –
– Af de grunde at jeg er
på reisefødder – at jeg overhovedet
har vanskelig for at næsten skyhed
for brev{ … }skrivning og overhovedet
vanskeli for at udtale mig ligeoverfor
såmegen anerkjendelse – så må
jeg afholde mig fra nærmere at
komme in på Deres artikel –

 

Munchmuseet N 212 bl. 1v

Jeg kunde nok havt lyst herpå
    Jeg vilde jo osså nok komme
med udtalelser der vilde se
ud som program –

    Jeg syns De har truffet mærkeli
meget rigtigt

    Jeg holder netop på at
prøve at samle en del løsrevne
optegnelser gjennem sna 40 år
– Det går langsomt men {h}jeg
havde håbet at få sammen
et litet hæfte foreløbig – Jeg
vil jo ennu ikke vise det frem
– men De vilde af disse optegnelser
– fra Hans Jægers tid {8}1885 og
til senere dage seet at det
fra st stemmer nokså godt
hvad De skriver med hensyn