Munchmuseet, MM N 188

MM N 188, Munchmuseet. Datert 1896. Brevutkast til Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 188 bl. 1r

    {E}Jeg er fuldt enig i at
Jeg ikke skylder Dem et ‹ord›
efter det sidste oplyste –

    De ber mig om at få fuld
Besked {–}og Klarhed altså med
hensyn til de

    I F{ … }ebruar fik jeg { … }en stor
Bestilling på 12 Maleri
2 Måneder efter mig  … 

 

Munchmuseet N 188 bl. 1v

    Jeg tror de selv ved
at lære g …  mig

Når {d}De altså
Når jeg