Munchmuseet, MM N 180

MM N 180, Munchmuseet. Datert 1931. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 180 bl. 1r

    Det Det er tilflydt aviserne
    Af de bemærknin
    Om mine billeders modtagelse i Edinburgh
er der er der kommet udtalelser i pressen der
kunde gi lidt misvisende intryk –

    Jeg blev jo af udstillingskomiteen behandlet
meget gentilt – og den elskværdige Maler Morton
der fik den i stand i Oslo sendte mig flere
yderst med varme hilsener fra sig Udstillingen fra
sig og kamerater. Der var osså flere meget
anerkjendende presseutalelser – Han ‹meddelede›  …  Han
sier at det var en stor del kunstnere der gjorde
slige ‹invitationer› netop fordi de var kje af det
conventionelle i den engelske og skotske kunst –

    Men naturligvis vakte den stor forargelse i de store
kredser – Hovedavisens anmelder (en skotsk Kristian Haug)