Munchmuseet, MM N 164

MM N 164, Munchmuseet. Datert 1926. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 164 bl. 1r

Vil jeg ikke sende dem en nu – men vente til hjemkomsten der
kan strække sig ud November –

    Nu er det to ting at gjøre – en ganske kort liten
notis der tar afstand fra det { … }danske tøv –
– el{ … }ler en lidt længer – men aligevel ikke slig jeg helt ‹tar
på mig her› –

    I sidste tilfælde vil artikelen Hyæner og Snikmordere
tabe sin værdi –

    Derimod ikke hvis den var ganske kort og
med  …  tilsagn om nærmere forklaring.
– Den kunde jo stiles så at den danske journal
{ … }har af spøkefulde ytringer sammensat og tilsat
med kryder et produkt som dette

    Jeg har aldri sagt at man altid har { … }i Norge
betragter Kunstnere som Akrobater og Jonglører bl …   … 

 

Munchmuseet N 164 bl. 1v

    Dette produkt sætter Aftenposten med udhevet
tryk – ud { … }over til de 100,000 ‹av› betalende abonnenter
vel vidende at det gjør sin virkning – og krydrer
de som ‹bedsteborgeres mad› – her er nok af folk
indtaget Aftenpostens gift { … }dersom det ‹litt› litet
passes på.

    Burde jeg sende et litet dementi til Politiken?
    Ja hva  …  får man ikke at s mens
man er optat med svære utstillinger
– og det fordi en noksagt i Kjøbenhavn skal
have sin Middag betalt