Munchmuseet, MM N 160

MM N 160, Munchmuseet. Datert 1896–1902. Brevutkast til Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 160, s. 1

    Efter det sidste oplyste er
det ‹går› greit De intet
skylder mig – {B … }Jeg skylder
skylder jeg Dem jo ikke
da et av de tre Billeder
jo tilhører Dem – og er
til Afhenting – Det hele
var jo forøvrigt et Princip
spørsmål og jeg vilde
have betonet på det
rene at de 400 kr jeg

 

Munchmuseet N 160, s. 2

ikke fikk de sidste {3}250
Kroner som gave
– Jeg fik jo ikke
de 400 Kr. til Paris
– men 200 kr.

    Hv …  Det har lang
Tid lagt det mig
på hjærte at få dette
udtalt – Det { … }hænder
i Kristiania så ofte
dette med Bestillinger som
trækkes tilbage og folk
der stadig er vant til
at have Penger tænker

 

Munchmuseet N 160, s. 3

ikke over hva det vil
si at en fattig mand
især i Udlandet – bliver
på den bestemteste Måde
lovet Penger og givet Bestilling og når
så pludselig får vide
at intet er å få –

    Jeg har allerede sagt
Dem at jeg tror det fra
Deres side har været en
distraktion – men jeg har
ikke kunnet lade være
at give disse Ting fra
mig – så det er ihvertfald
en ærlig {s}Sag at sige det
åbent – istedetfor at jeg skulde

 

Munchmuseet N 160 bl. 1v

ærgre mig derover i { … }det uendelige

 

Munchmuseet N 160, s. 4

    { … }Efter det sidste Brev
De ha ha har fået
Dem sendt – Fortalte
jeg { … }dem hvor vanskeligt
jeg havde det og  … 
svarer ber Dem {j}sende
mig (alt a Resten av de
400 Kr) Hvorpå jeg får
Et Svar som jeg har
 …   …   …  –

    
    Hr E. Munch

    Jeg kan ikke sende Dem
noget og ved overhovedet
ikke om jeg vil have
noget Billede af Dem