Munchmuseet, MM N 90

MM N 90, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Harry Fett, Kunst og Kultur.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 90 bl. 1r

    
    Til
Kunst og Kulturs redaktion


    Jeg må meddele Dem at der ikke
kan reproduceres noget af mine malerier
eller af grafik uten at jeg gir min specielle
tilladelse – Jeg må osså s få teksten hvortil
reproduktionerne blir brugt til gjennemsyn
og må vite hvordan reproduktionerne blir
sat in i texten


    
    Ærbødigst
    Edvard Munch