Munchmuseet, MM N 89

MM N 89, Munchmuseet. Datert 1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 89 bl. 1r

    Jeg forstår ikke hvorledes
Kunst og kultur har fåt tag i
fotografiet til arbeiderbilledet (såkaldt
raadhusdekoration) Jeg har altid nægtet
at reproducere de billeder der er under
arbeide – Dette er jo osså selvsagt.
Det kan jo benyttes af andre og et
påbegyndt billede er ikke morsomt at
ha reproduceret –

    Nu har jeg da endeli fåt mine
fotografier { … }bragt ut til mig.

    En slig revue af fagbilleder
(eller sportsbilleder som de kaldes i England)
er jeg ikke så ganske sikker på er
kunstnerisk – Der kommer alt muligt

 

Munchmuseet N 89 bl. 1v

med godt og dårlig fordi de hører til
«sporten»