Munchmuseet, MM N 18

MM N 18, Munchmuseet. Datert 1889. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 18, s. 1

{ … }Jeg sidder alle alene m
til jeg ikke holder længer
ud. Så går jeg ud for at
træffe venner.

    Når er sammen med
skjærer der latter mig og
flygter for dem


    Der er
    Dagen som gryr er grå og
mørk når man ser den
gj{ … }ennem tårer.


    Hvad jeg vilde forstod han
ikke. Hvad han satte høiest
forstod ikke jeg.

Gud skilte os ad


    {E}Vidste du vhvad jeg
led forstod du hvorfor jeg h
var hård. Jeg var ikke mig
selv alene. Hun var i mig og
hun var i mit blod

 

Munchmuseet N 18, s. 2

    De hjemme min tante min bror
og mine søstre tror at at døden blot
er søvn – at min fader ser og
hører – hører og ser vor sorg.
At han i herlighed og glæde færdes
deroppe. At de skal træffe
ham igjen om en tid –.
han ser vor sorg og anger.

    Jeg kan ikke andet end at
lade min sorg flyde over
{s}løbe ud i den skurende
den skumrende
dag eller \dagen/
gryende \som grur og dagen som skumrer/

    Jeg sidder ensom {–}med millioner
minder.  …  de er millioner dolke
som river i mit hjerte – og sårene
ligger åbne.

    Ligger luften grå over {p}Pa og
tung over {p}Paris tagene

 

Munchmuseet N 18, s. 3

lyset svinder så fort
taget Alt begynder at tegne sig
som siloutter mod vinduet
derude er tag og piber og tag hvorpå
Sneen ligger i tyndt lag.
Ilden skinner i ovnen lyser
rødt sparsomt { … }i røde stråler.

    Vi hadde tat det lille cabinette
Grand. Det var første { … }gang
de hjemme hadde været der
De ‹Kristian› Kommentar vil ha


    { … }Der er en by i byen, de dødes
by den ligger Kjærgård.
der er brede gader – sidegader
og hovedgader Boulevarder.

    Der ligger ‹gravene› side om
side noen høie andre lave
der bor stille folk. De
der fins ku er tårne og paladser
– der bor stille folk de døde

 

Munchmuseet N 18, s. 4

de{n}t er en folkerig by
gaderne er mange, og
hver går rummer huser
mange folk hele familier
{h}Aarhundreder opover.
benene smuldrer og gir plad
for nye.

    { … }Hvad gjør det om en
dør mer eller mindre

    Disse millioner har
hver { … }bragt sin sorg
.


    Se disse gader kryr af
mennesker de flyr på hverandre
og Omnibusen danner { … }en
kjørende masse af Menneskekjød

    De ser ligegyldige eller
glade ud alle

    Ingen gidder