Munchmuseet, MM N 8

MM N 8, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 8 bl. 1r

med den ene hånd over maven.
    Nei Da han var
Da han var nær lignet han
ikke. –

    Der går en gammel mand med
sin søn – de ligner hinanden
har samme næse – han faren
er bare lidt mindre og bøiet og
har gråt skjæg. Sønnen { … }holder
ham under armen og de
spøgte tal{ … }er sammen ivrigt.
– Hvor enige de så ud til
at være – hvor fortroligt den
gamle læne{t}r sig ind til sønnen.

    Avenue de l’Opera

    Jeg gik in.
    I Cafe de la Regence
fik jeg blade{ … }t jeg søgte
efter. –

    Der stod det

    Jeg sad og stirrede og stirrede