Munchmuseet, MM K 5208

MM K 5208, Munchmuseet. Datert 12.12.1913. Brev fra Ernst Fischer, Malmö Museum.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    MALMØ
    KONSTNÄREN EDVARD MUNCH
OSLO

    MOTTATT 12/12.30
    MÄSTAREN BLAND NORDENS VERKSAMME KONSTNÄRER
HYLLAS MED TACKSAMHET OCH VØRDNAD AV MALMØ
MUSEUM
GENON –
  ERNST FISCHER