Munchmuseet, MM K 5124

MM K 5124, Munchmuseet. Datert 17.03.1927. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
17/3 27    Kjære Edvard.


    Tak for kortet fra München, og for kortet
fra Rom. Det staar bra til hos os. Vi
glæder os over begivenheten i Berlin. Vi
læser igjen alle dine breve fra de første
ophold i Tyskland. Ossaa har vi læst
gjennem en hel bunke med breve fra
Frankrike. Vi har nok beviser for hvilken
uhyre kamp du har hat faat kennde

 

      

igjennem. Og altid har du saan bekymring
for os og sender ofte av det siste du har.
Nu har jeg tat en del vinterbilleder
fra isen. Jeg skal konkurere. ‹Nerlin›
holder amatørkonkurance. 100 kr. kan
vindes.

    
    Tante hilser dig hjertelig,
likesaa
 din heng. Inger