Munchmuseet, MM K 5107

MM K 5107, Munchmuseet. Datert 01.09.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Tak for Kortet, vi har
fuldt forstaaet, at Du her
har været udsat for en
drukken Mand, vi kjender
Dig for godt til at tro
paa, hvad der kommer
frem i Aviser, – Vi
veed saa godt, at Du
ikke har fornærmed Manden
men, ar han har været
drukken og kanske troer
Du har gjort det. –

 

      

    Vi synes nok det var ondt
at Du pryglede han bagefter,
men han har vel fornærmet
Dig ogsaa da. (men prygl aldrig mere).
Vi veed saa godt, at Du
alldrig, aldrig har haanet hans
Forældre, intet er mere uligt
Dig. – Du maa søge
af alle Kræfter at komme
til Ro, og ikke bryde Dig
om alt dette Vrøvl som
skrives – vi bryder os
ikke derom, men vi har
lidt forfærdelig over, at Du
skal være saa udsat for
onde Ting. – Kjære
Edvard undgaa saa meget

 

      

som muligt at komme
sammen med saadanne
Folk. –

    Vi kom ikke til
Aasgaardsstrand Veiret
blev saa ustødigt, saa
synes vi det var bedst
at holde os hjemme, og
gjøre en \liden/ Tur en anden
Gang, naar Du var hjemme.

    
    – mange, mange Hilsener
    Din hengivne
Karen Bjølstad.–


Nordstrand1ste Sept. –