Munchmuseet, MM K 4868

MM K 4868, Munchmuseet. Datert 02.07.1929. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
2 juli 29.    Kjære Edvard


    Tusind tak for brevet og de masse
penge; det var en stor overraskelse. Det var
leit du hadde forkjølelse igjen. Jeg vilde ikke
skrive eller telefonere, da vi trodde du
var dypt nedsunken i arbeide og helst vilde
ha ro. Av de siste bilder av tante ser du
at hun er kommen sig. Tante hilser og
takker saa hjerteligt.

    
    Mange hilsner
    din heng.
Inger.