Munchmuseet, MM K 4735

MM K 4735, Munchmuseet. Datert 23.04.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
23 Apr    Kjære, kjære Edvard!
 Det var
saa inderlig kjært at mod-
tage dit Paaskekort vi takker
saa meget og saa godt at
høre at Vinteren har været
denne farlige Vinter er gaaet
hen, uden Mèn for
Dig, – Gud ske Lov for det
saa har det været og saa
os – Naa først fornylig

 

      

Isen brut og Bunde-
fjorden ligger klar, { … }\ligger/
fri. – –

    Vi har havt det lunt
og varmt. den lille
vakkre Ovnen, har været
til stor Hygge og Hjælp –

    Det er jo deilig
at vide at vi har Vaar
og Sommer for Os,
  mange
Hilsener fra os og hjertelig

    Din hengivne gamle Tante