Munchmuseet, MM K 4683

MM K 4683, Munchmuseet. Datert [??].12.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Mange hjertelige
Lykønskninger til din Fødselsdag
fra os Alle. – Haaber dette naar Dig
til den 12te. – – Jeg tænkte jeg skulde
tegne Engelhaug \paa kortet/, men det er saa
mørkt idag, besynderlig Veir, naa er
det Regn og Slud, fornylig den smukke
ste Vinter. – Der har vist været frygtelig
Storm hos Dig, – haaber Huset er tæt og
godt. –      Du er vel midt ind
i Admiralsagen, Adv. Nørregaards Foredrag
er \da/ saa klart og greit. –

 

      

    Alt ved det Gamle her, jeg
sidder stille med Foden min,
forresten optaget af Arbeide, jeg
syr 8 Dukker til, saa nu blir det
38 Dukker, morsom Beskjæftigelse og
dertil Indkomster; – men mørkt er
det, og det er jo kjedeligt i Arbeidet.
– For Dig og dit Arbeide har vel
det skiftende Veir ikke været saa heldigt.

    
    Mange mange Hilsener
    Din heng. Karen Bjølstad
Note om tegning