Munchmuseet, MM K 4640

MM K 4640, Munchmuseet. Datert 29.12.1918. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Et rigtig godt
Aar ønskes Dig fra
os begge og saa
Tak for alt i det
gamle. –

    Haaber Du er bedre
med Forkjølsen,
Tak for Julekortet

 

      

jeg har ogsaa været
noget medtaget
af Forkjølelse i
Julen. –

    
    Med mange Hilsener
    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand 29de Decmr
1918